pondelok 5. novembra 2018

Prečo som sa rozhodol vzdať svojej kandidatúry v prospech Pavla Crkoňa?

Vážení spoluobčania, s prihliadnutím na blížiace sa komunálne voľby, no najmä nechutnú politickú faloš a machinácie, ktoré nám už niekoľko mesiacov predvádzajú primátor Henek spoločne so svojou manželkou  Katkou, si plne uvedomujem svoj diel zodpovednosti za budúci vývoj nášho mesta Púchov. Netreba zabúdať na reálne hroziace nebezpečenstvo, že o výsledku komunálnych volieb v Púchove budú mať možnosť rozhodnúť špekulatívnym spôsobom mobilizovaní zahraniční robotníci!  Naše mesto Púchov mám veľmi rád, no vidím, že po 4 rokoch neobjektívneho a amatérskeho riadenia potrebuje skutočnú zmenu. Dosť bolo Heneka! Dosť bolo slabošského amaterizmu v spojení s chamtivou túžbou po vysokých platoch a teplých miestečkách pre vyvolených ľudí z KLANU HENEKOVCOV! Zdravý rozum a svedomie mi jednoznačne hovoria, že si nemôžeme dovoliť riskovať, aby sily zla opätovne na ďalšie 4 roky ovládli naše krásne mesto. Púchov potrebuje reálne riešenia, nie srdiečka a falošné úsmevy “pochybnej fotografky“. Dobrý primátor musí byť jednoznačne čestný, odvážny, ale aj odborník a dobrý hospodár. Je nepopierateľné, že Roman Hvizdák,  ako zvláštnym spôsobom platený dobrovoľník vykonáva mnohé zaujímavé  a užitočné projekty. Čo je ale horšie, ako viceprimátor v sebe nikdy nenašiel reálnu odvahu verejne upozorniť na chyby a špinavosti svojich chlebodarcov. Kandidáti Marián Michalec a Miroslav Kubičár nám za 12 rokov svojho bačovania už ukázali svoje nie najlepšie výsledky. Stačí si spomenúť na aktuálny vysoký dlh mesta vlečúci sa z minulosti, chátrajúci starý dom kultúry, alebo nedobudovanú budovu pri kruhovom objazde na Rožáku. Práve s ohľadom na všetky vyššie uvedené dôvody pokladám za najlepšiu a najrozumnejšiu voľbu podporiť primátorského kandidáta Pavla Crkoňa, ktorý sa dlhodobo zaujíma o dianie v našom meste.
Pevne verím, že práve on môže byť človekom na správnom mieste, keďže nám všetkým už opakovane ukázal, že má potrebnú výdrž, odvahu, odbornosť ale aj bojovnosť postaviť sa proti zlu. V nadchádzajúcich voľbách, ktoré sa uskutočnia 10. novembra 2018, budem preto kandidovať už len na pozíciu poslanca mestského zastupiteľstva. Moje rozhodnutie podporiť Pavla Crkoňa nebolo ľahké, zároveň si ale plne uvedomujem hroziace nebezpečenstvo, že pokiaľ my vlastenci nespojíme sily, nikdy neporazíme a nevyženieme všetkých tých nenásytných cudzopasníkov, parazitujúcich na našich mestských peniazoch. Napriek môjmu rozhodnutiu vzdať sa kandidatúry na primátora Vás môžem uistiť, že ako kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva budem v prípade svojho zvolenia dôkladne dozerať, aby viac v našom meste nedochádzalo k pochybným formám korupčného správania, ani k plytvaniu s verejnými zdrojmi. Z tohto dôvodu volím č. 2. Pavla Crkoňa! Mgr. Marián Mišún


streda 24. októbra 2018

Prečo som sa rozhodol kandidovať v týchto komunálnych voľbách?

Ako vlastenec, ktorému nie je ľahostajná budúcnosť slovenského národa a vlastných detí, si plne uvedomujem, že práve komunálna politika dnes výraznou mierou ovplyvňuje kvalitu našich životov.  


Ja a moja malá víťazka hasičskej súťaže
Nie som typ človeka, ktorý narieka pri televízií, alebo nadáva v krčme pri pive,  že ho politici klamú a okrádajú. Svojou povahou som tak trocha revolucionár. Nikdy som nemal strach ani problém upozorniť na neprávosti a špinavosti, nech ich robí ktokoľvek!

Výsledek obrázku pro misun policia
Moje revolučné aktivity občas skončili aj takto :D

Vždy budem dôsledne bojovať proti korupcii a plytvaniu s mestskými peniazmi, ku ktorému dnes na Slovensku dochádza cez predražené zákazky, umelo vytvorené pracovné miesta, alebo vyplácanie nezaslúžene vysokých platov a odmien skupinkám vyvolených ľudí

Chcem v meste Púchov presadzovať spravodlivé a rozumné riadenie: objektívne výberové konania bez rodinkárstva a známostí na všetky pracovné pozície, podporu všetkých spoločensky prospešných aktivít, tradičných aj netradičných športov, skutočne objektívne mestské noviny a efektívnu prácu mestskej polície.

Som pripravený nadviazať na všetky užitočné investičné projekty, vrátane dobrých nápadov mojich primátorských protikandidátov. Ochotne preto podporím projekt nového parkovacieho domu, vybudovanie nových kruhových objazdov, rozširovanie parkovacích miest, rekonštrukciu letného amfiteátra na Lachovci, novú poštu 2, obnovu detských ihrísk a športovísk, ako aj výstavbu nových nájomných bytov.


Funkciu primátora odmietam využívať ako prostriedok zvýšenia svojho zárobku. Z tohto dôvodu sa v prípade zvolenia vzdám veľkej časti primátorského platu v prospech obyvateľov Púchova. Znechuteným slovenským voličom treba konečne ukázať politickú morálku nás pravých vlastencov.  Verím, že mnohé veci sa dajú robiť lepšie aj bez vysokého platu.
Doposiaľ som už zo svojho asistentského platu prispel na najrôznejšie aktivity viac ako 6000 €.
V prípade môjho zvolenia urobím všetko preto, aby som nezradil a nesklamal vašu dôveru.

S pozdravom váš kandidát na primátora a poslanca mestského zastupiteľstva v meste Púchov

Mgr. Marián Mišún

Video: Moje predstavenie ako kandidáta ĽS Naše Slovensko na primátora Púchova

Naše ciele pre lepší Púchov:
1. Moderný a kvalitný mestský úrad: spravodlivé výberové konania na všetky pracovné pozície, objektívne a komplexné informácie o aktivitách samosprávy musia byť samozrejmosťou, bez ohľadu na vôľu redaktora mestských novín musí mať každý poslanec mestského zastupiteľstva  garantovaný spravodlivý  mediálny priestor, práca pre mladých ľudí bez rodinkárstva a známosti, cielene obmedzíme zamestnávanie úradníkov v dôchodkovom veku.         
 Mestské noviny nesmú slúžiť k bezplatnej politickej propagácii skupinky vyvolených ľudí!
2. Spravodlivé a dobré miesto pre život: garancia pravidelného a spravodlivého prísunu financií pre jednotlivé sídliska a mestské časti, zvýšenie platov pre zamestnancov mestského úradu, školských zariadení a mestských spoločností s nízkymi príjmami, nezávislé študentské spravodajstvo a internetová mestská televízia, aktívna pomoc pre mlade rodiny s deťmi, dôchodcov a zraniteľných, podporíme všetky pre mesto užitočné projekty a nápady.
 Nesúhlasíme, aby Slovensko bolo budované najmä ako zdroj lacnej pracovnej sily!
3.  Podpora športu, zdravia, výchovy a vzdelávania: vytváranie vhodných podmienok na rozvoj všetkých spoločensky prospešných aktivít, maximálna podpora organizácií a športových klubov pôsobiacich v meste Púchov,  pokúsime sa zastaviť propagáciu zvrátenosti gender ideológie a neoliberalizmu v slovenskej spoločnosti presadzovaním aktívnej spolupráce mesta s cirkevnou základnou školou a overenými kresťanskými organizáciami.
 Len vzdelaná a dobre vychovaná mládež dokáže zabezpečiť budúce prežitie nášho národa!
4. Prosperujúce mesto a zamestnanosť: efektívne  využitie dostupných finančných a ľudských zdrojov, aktívna spolupráca s púchovskými podnikateľmi a živnostníkmi.
 Vlastnou kontrolnou činnosťou budeme bojovať proti všetkým formám plytvania!
5. Vaše práva a bezpečnosť sú pre nás dôležité: zlepšenie fyzickej a odbornej pripravenosti príslušníkov mestskej polície,  zefektívnenie práce a rozšírenie kamerových systémov mestskej polície, zriadenie bezplatného centra právneho poradenstva pod záštitou mesta.
 Podporíme nekompromisný boj proti obťažujúcemu asociálnemu správaniu a kriminalite!
5. Fyzická  práca ako zdravotná a sociálna terapia :  dlžníci dostanú možnosť odpracovať si svoje pohľadávky voči mestu prostredníctvom ponúknutých brigád v mestskom záujme, podporíme využívanie alternatívnych prevýchovných opatrení pre asociálov prostredníctvom využitia trestu povinnej práce,  zamestnancom mestských spoločností a mestského úradu so sedavým zamestnaním umožníme využiť rehabilitačný programu týždňovej pracovnej dovolenky, podporíme vytvorenie sebestačného resocializačného zariadenia a mestskej farmy po vzore charitatívneho projektu farára Mariána Kuffu.
 Užitočná fyzická práca na čerstvom vzduchu vykonávaná pre mesto nikomu neuškodí!
6. Budovanie mesta v súlade s reálnymi potrebami:  nový parkovací dom, kruhové objazdy, rozširovanie parkovacích miest, rekonštrukcia letného amfiteátra na Lachovci, obnova detských ihrísk a športovísk,  pošta 2, dostupnosť bývania v Púchove zlepšíme výstavbou nových nájomných bytov spoločne s vhodnou úpravou  budov vo vlastníctve nášho mesta.
  Bez odvahy reálne investovať a budovať sa naše mesto nepohne vpred!


streda 1. augusta 2018

Organizátor najmasovejších slovenských protestov proti islamizácii predpovedá skorý politický koniec SNS

Po nedávnej oficiálnej návšteve Izraela, kedy predseda SNS Andrej Danko verejne oznámil, že už čoskoro plánuje zrealizovať veľmi vážne kroky v boji s Kotlebovou ĽS- Naše Slovensko, bol na internete okamžite podrobený zdrvujúcej kritike množstva znechutených Slovákov. Práve v tejto súvislosti som sa rozhodol zrealizovať ďalší rozhovor s významným národným aktivistom Lukášom Kopáčom, ktorý sa preslávil najmä ako spoluorganizátor najmasovejších protestných akcii slovenských národných síl proti islamizácii Európy.

Bc. Lukáš Kopáč, MSc, MBA má 32 rokov. Študoval na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, Warsau Managemet University a Apsley London Business School. Momentálne pracuje ako riadiaci pracovník v Rakúsku. Popritom ako tvorca myšlienky úspešného spravodajského blogu Alternatívna cesta naďalej aktívne sleduje domácu ale aj zahraničnú politickú scénu. Aktuálna návštevnosť, respektíve čitanosť jeho blogu už presiahla číslo 2 milióny.


Ako hodnotíš nedávnu zahraničnú cestu Andreja Danka v Izraeli a vyjadrenia, ktoré vyhlásil priamo na pôde knesetu, že ĽSNS chce z politiky odstaviť?

Samotná NR SR miestami pôsobí ako zahraničná pobočka knesetu. Je známe, že Danko už aj v minulosti rád diskutoval s izraelskými politikmi a lobistami za zatvorenými dverami, z čoho následne rezultovali verejné vyhlásenia na podporu Izraela a potláčania takzvaného antisemitizmu.
Dankova posledná návšteva Izraela bola už iba vyvrcholením jeho politického blúznenia.
Vyhlásiť na pôde „štátu“, ktorý mimochodom prijal zákon o nadradenosti židovského národa nad inými, že v rámci zachovania demokracie na Slovensku urobí všetko preto, aby ĽSNS odstavil, to je také Dankovské. Je veľmi zaujímavé, že na takéto „demokratické“ praktiky prichádza práve v Izraeli, ktorý praktizuje evidentnú rasistickú politiku.
Ak by bol Danko skutočne demokrat a národovec, tak by mal v prvom rade hájiť záujmy Slovenskej republiky a takisto rešpektovať výsledky demokratických volieb. Je však zjavné, že praktiky Izraela na odstavovanie nepriateľov sú mu bližšie, ako demokratické princípy Slovenskej republiky.
Preto je na mieste sa pýtať, ako to Danko s tou demokraciou myslí. Či sa mu hodí iba vtedy, ak sú spokojní aj v Izraeli a vtedy, ak to vyhovuje médiám a rôznym klikám, platených aj spoza mŕtveho mora.

Prečo si myslíš, že Andrej Danko má dnes v zuboch práve Mariana Kotlebu a ĽSNS?

Agenda proti ĽSNS bola, je a bude vďačnou témou rôznych treťosektorových demokratov a liberálov. Danko spolu s SNS vycítil príležitosť blysnúť sa v médiách, ktoré tému zakázania ĽSNS podporia aj za cenu strpenia Dankových slovných hračiek v priamom prenose. Kto je proti ĽSNS, ten je pre média hrdina a to si uvedomuje aj Danko.
Netreba však opomenúť, že ĽSNS je pre SNS veľkou konkurenciou, keďže z časti bojujú o rovnakého voliča, čo sa ale v poslednej dobe razantne mení. SNS sa pod Dankovým vedením mení na liberálnu stranu, ktorá s tou pôvodnou slovenskou a národnou nemá už nič spoločné. Je všeobecne známe, že voliči SNS sa vo veľkom postupne presúvajú práve k ĽSNS.
Dovolím si tvrdiť, že SNS momentálne tvoria už iba karieristi. Žiaden súdny vlastenec už nemôže byť dobrovoľne súčasťou Dankovho politického cirkusu. Práve preto si myslím, že sa blíži politický koniec SNS a Danko po najbližších voľbách do Národnej rady ostane mimo parlament.
Takže v konečnom dôsledku už SNS s ĽSNS ani nemá o koho bojovať. Tí, čo mali kúsok zdravého rozumu už Dankov Titanic opustili a ostali iba karieristi a liberáli (česť výnimkám), o ktorých žiadna národná strana nemá záujem.

Predpokladáš skorý politický koniec SNS, no predvolebné prieskumy hovoria niečo iné. Ako je to možné?

Pre vysvetlenie nemusíme chodiť ďaleko. Stačí si spomenúť na predvolebné prieskumy vo voľbách v roku 2016. Prochádzkova Sieť a ĽSNS. To bol jasný príklad toho, akú dôveru môžeme vkladať do predvolebných prieskumov. Žiaľ, je všeobecne známe, že na Slovensku pôsobia záujmové skupiny, ktoré majú možnosti pretlačiť želané strany do éteru a tým zabezpečiť popularitu a aj volebný úspech. To bol prípad aj SNS a Danka, ktorý sa pred voľbami ako predseda mimoparlamentnej strany s 3% preferenciami pravidelne objavoval na televíznych obrazovkách a miestami mal väčší priestor ako strany parlamentné. Miestami som mal pocit, že má posteľ priamo v štúdiu TA3. Z toho možno usúdiť, že niekto mal eminentný záujem na tom, aby SNS prešla do parlamentu. Niečo podobné sa momentálne deje aj v prípade KDH.

Neobávaš sa, že volebný výsledok môže zamiešať mediálna blokáda, ktorá je vedená voči ĽSNS?

Ak zoberieme do úvahy mainstream, ten skutočne prispieva k šíreniu záporného obrazu o ĽSNS, ktorému môže menej zainteresovaný človek bez kritického myslenia bez výhrad podľahnúť. Na druhej strane však treba pripomenúť slabnúci vplyv mainstreamu a rastúcu popularitu alternatívnych médií a sociálnych sieti, ktoré budú kľúčové v boji proti mediálnej blokáde. Podľa môjho názoru bude mať mainstream čoraz menší vplyv na politické ovplyvňovanie. Samozrejme toto platí iba vtedy, ak protisystémové strany plne využijú potenciál alternatívnych médií a sociálnych sietí.

Ako hodnotíš súčasnú geopolitickú siuáciu a možnosti Slovenska?

Miestami to vypadá tak, že geopolitika je na Slovensku na prvom mieste. Hádky a diskusie takzvaných rusofilov a amerikanofilov zaplavili sociálne siete. Nadobúdam pocit, že pre mnohých je Rusko, alebo USA spasiteľ, ktorý by vyriešil všetky problémy. Je na mieste si uvedomiť, že Rusko, ale aj USA v prvom rade presadzujú svoje vlastné záujmy. A to isté by sme v rámci geopolitiky mali robiť aj my! Menej Putina, menej USA a viac Slovenska.
Čo sa týka členstva Slovenska v EÚ, samozrejme mám vážne výhrady. Je niekoľko indícií, že EÚ hrozí rozpad. Preto treba hľadať vhodné alternatívy obojstrannej výhodnosti medzi východom aj západom. Presadzovanie ekonomickej a hospodárskej spolupráce medzi európskymi krajinami je zo strany Slovenska nevyhnutné. Slovensko však musí začať byť vnímané ako rovnocenný partner, čo sa však nestane, pokiaľ vo vláde budú sedieť politickí schizofrenici, ktorí jedno rozprávajú v Bratislave, druhé v Bruseli a tretie v Moskve. Slovensko potrebuje obrodný proces, do ktorého sa budú musieť začleniť národne orientované subjekty, ktoré budú presadzovať skutočné záujmy Slovenska a nie bruselský diktát.
V prípade organizácier NATO je môj postoj takisto jednoznačný. NATO vnímam ako teroristickú organizáciu, ktorá si po novom robí zo Slovenska dojnú kravu. Je nemysliteľné vynakladať miliardy na americké stíhačky a pritom nechať umierať ľudí v nemocniciach len preto, že zdravotníctvo nemá na prístroje. Veď to je genocída vlastného národa! Ako alternatívu k NATO si viem predstaviť vojenskú obrannú zmluvu s krajinami V4, prípadne Rakúska.
Každý ďalší deň, ktorý je Slovensko členom NATO, ktoré bombarduje civilistov, je hanbou!

A čo slovenská národná scéna? Čo si myslíš, že sa robí dobre a čo zle?

Národná scéna prechádza neľahkým obdobím. Či už sú to mediálne útoky, alebo nezhody a konflikty medzi jednotlivými organizáciami. Mojim osobným cieľom vždy bolo a bude spájanie národných síl. Pri tejto príležitosti chcem pripomenúť najmasovejší protest národných síl proti islamizácií z roku 2015. Na pódia sa zišli rôzne organizácie naprieč celým národným spektrom. Výsledkom bol reálny strach zo strany štátnej moci. To bolo to, čo sme ako národní aktivisti a politici urobili dobre a na čo by sme mali nadviazať. Nechcem byť zbytočne nostalgický, ale Svätoplukova legenda je v dnešných dňoch dekadencie a úpadku národa viac ako aktuálna. Verím preto, že do ďalších volieb nájdu národné sily spoločnú reč, čo by bolo aj odzrkadlením priania väčšiny vlastencov.

Aké máš ďalšie plány?

Je pravda, že v poslednej dobe moje aktivity utíchli, čo bolo spôsobené vážnymi zmenami v mojom osobnom živote. Taktiež som sa sústredil na štúdium, ktoré som úspešne ukončil. Momentálne mi teda už nič nebráni opäť sa s plným nasadením vrhnúť do práce.

Čo by si na záver ešte odkázal ľuďom, ktorý čítajú tento rozhovor?

Ako som už naznačil, dúfam, že Slovensko čaká politická a spoločenská obroda, ktorou musíme byť nielen súčasťou, ale jej hlavným motorom. Aby sme dokázali naplniť naše túžby po spravodlivom, zvrchovanom a hrdom štáte, je nevyhnutné sa politicky angažovať a z politickej mapy navždy vymazať protislovenské elementy. Pevne verím, že vlastenci už nenaletia SNS a jej sionistickým prisluhovačom a do popredia sa dostanú skutočne národne orientované subjekty.

Ďakujem za tvoje odpovede.

--------------------------------------------------------

Rozhovor zrealizoval   a spracoval Marián Mišún  

Ďalšie informácie o mojich aktivitách a názoroch nájdete na mojom facebooku- Marián Mišún politika pre národ

pondelok 25. septembra 2017

Prečo som sa odmietol zúčastniť falošnej hry na demokraciu v meste Púchov!

V štvrtok 7. septembra 2017 sa v budove Mestského divadla v Púchove uskutočnilo jedno z mnohých rokovaní mestského zastupiteľstva. Pri tejto príležitosti poslanecký zbor popri odvolaniu dlhoročného náčelníka mestskej polície Jozefa Čuraja, zároveň stihol vyhlásiť aj novú voľbu hlavného kontrolóra. Keďže som sa pôvodne uchádzal o uvedenú kontrolnú pozíciu, v nasledujúcich riadkoch vám vysvetľujem, prečo som sa odmietol na tomto predom dohodnutom cirkuse zúčastniť.  

Vážení spoluobčania, napriek tomu, že som sa pôvodne plánoval uchádzať o pozíciu hlavného kontrolóra mesta Púchov, s ohľadom na nechutné praktiky, ktoré sa dnes dejú priamo v našom meste som sa rozhodol, že sa  na tejto tragikomédii nebudem podieľať. Z dostupných informácii od dobrých priateľov, ako aj ľudí pôsobiacich v meste som sa dozvedel, že celá voľba je predom dohodnuté divadlo pre občanov. Práve z tohto dôvodu považujme moju účasť na voľbe kontrolóra len za zbytočnú stratu času a energie. Viacerí z ľudí mi osobne potvrdili, že v našom meste, čo sa týka výberových konaní neexistuje žiadna objektivita. 

Priznám sa, že pred voľbami som aktívne bojoval proti bývalému primátorovi Michalcovi a podporoval, Heneka. Dnes, s odstupom času ale musím jednoznačne priznať, že ani pod vedením Heneka to nie je ružové. Myslím si, že aj nedávno prevalená kauza pochybného prideľovania mestského bytu dokazuje, že aj bezvýznamné miesta sú dnes v Púchove dosadzované zrejme na základe politickej príslušnosti, rodinkárstva, alebo známostí. Popritom mi jednoznačne vadí, ako si z peňazí nás všetkých obyvateľov Púchova spravili z Púchovských novin SMERÁCI a sorošoví prisluhovači hlasnú trúbu svojej politickej propagandy. 

Čo sa týka mojich osobných skúseností s vedením mesta Púchov, ako priamy dôkaz neobjektivity mi stačí uviesť len výberové konanie k mestskej polícii v Púchove, ktorého som sa osobne zúčastnil. Divadelníci, ktorí ovládajú naše mesto, tam bez logického zdôvodnenia a odjektívnych argumentov prijali človeka bez odbornej spôsobilosti. O uvedenej veci existujú reálne dôkazy. S istotou vám môžem dokázať, že neprebehol žiadny objektívny test, ani sme ako uchádzači nevykonávali žiadne previerky

Zároveň, keď som s odstupom času stretol jedného člena z výberovej komisie, tak mi osobne priznal nechutné praktiky. Priamo a na rovinu mi povedal “Marián, ty si na tom výberovom konaní bol len dopočtu, tam bolo už dávno rozhodnuté koho príjmu. S tebou sa vôbec nepočítalo“.

 Priatelia, voľby do VÚC sa blížia, preto voľte skutočnú politickú zmenu. Je najvyšší čas vyhnať v Púchove zlodejov a podvodníkov z politiky.


S pozdravom

Váš človek v politike a kandidát na poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja pre okres Púchov Marián MišúnVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt misun henek

nedeľa 17. septembra 2017

Dokáže sa redaktor Slavomír Flimmel ospravedlniť za klamstvo Kotlebovcom?

Nie je tomu tak dávno, čo Slavomír Flimmel, pôsobiaci ako  redaktor Púchovských novín uverejnil o mne v našich mestských novinách viaceré manipulatívne informácie, s evidentným cieľom, aby ma politicky zdiskreditoval. Čo je ale horšie, zrejme v súvislosti s blížiacimi voľbami do VÚC tento známy slniečkár, sionista a milovník imperializmu NATO, ktorý je platený z mestských peňazí opätovne písal svoje bludy s cieľom poškodiť Mariana Kotlebu a stranu ĽSNS.
Z tohto dôvodu som mu dnešným dňom zaslal ako dočasne poverený okresný predseda ĽSNS pre okres Púchov a kandidát strany do VÚC oficiálnu žiadosť o opravu a ospravedlnenie. 

Myslíte si, že si pán redaktor Flimmel dokáže priznať chybu a verejne ospravedlniť?

Text žiadosti o opravu a ospravedlnenie :
Dobrý deň, vo vydaní Púchovských novín č. 29 z 29.8.2017, ale aj na vašej internetovej stránke www.puchovskenoviny.sk a facebooku bola uverejnená nasledujúca nepravdivá informácia : "Navyše súčasná vládna koalícia SMER-SD, SNS a MOST-HÍD spolu s ĽSNS zmenili zákon a druhé voľby župana zrušili.“, ktorú možno právom považovať za evidentné klamstvo o politickej strane Kotleba- Ľudová strana Naše Slovensko (ďalej len ĽSNS).
Uvedené klamstvo vyšlo v 8-tisícovom tlačenom náklade, pričom bolo distribuované zdarma za mestské peniaze priamo do schránok obyvateľov mesta Púchov, takže môže v súvislosti s blížiacim voľbami do VÚC, bezdôvodne poškodiť našu politickú stranu ĽSNS v očiach voličov, sympatizantov ale aj potenciálnych podporovateľov.
Z tohto dôvodu vás ako Kandidát ĽSNS za poslanca VÚC pre okres Púchov a dočasne poverený okresný predseda žiadam o uverejnenie opravy, spoločne s ospravedlnením všetkým členom, sympatizantom, podporovateľom a voličom strany ĽSNS.
Uvítal by som, aby oprava s oficiálnym ospravedlnením redakcie Púchovských listov, spoločne s fotografiou Mariana Kotlebu boli v dostatočnej veľkosti a viditeľnosti uverejnené už v najbližšom vydaní Púchovských novín na rovnakej strane, taktiež, aby boli zverejnené na stránke https://www.puchovskenoviny.sk a facebooku v rovnaký deň a čas, ako pôvodný nepravdivý údaj.
Ako vzor ospravedlnenia Vám zasielam ospravedlnenie Marianovi Kotlebovi, ktoré bolo uverejnené na internetovom portáli aktuality.sk - https://www.aktuality.sk/clanok/259888/ospravedlnenie 
Prosím čo najskoršiu  odpoveď, respektíve stanovisko, ktoré mi zašlite v elektronickej podobe na môj oficiálny stranícky email: okresPU@NaseSlovensko.NET
S pozdravom okresný predseda ĽSNS pre Púchov a kandidát na poslanca VUC
Mgr. Marián Mišún
Kontaktné údaje žiadateľa:

Marián Mišún, ul. Moravská 1635/23, 02 001 Púchov, tel. 0918 547 848 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt misun flimel


sobota 21. januára 2017

Kotlebu považujem za schopného politika, hovorí najvplyvnejší nacionalistický bloger Kopáč (rozhovor)

Lukáš Kopáč (31) sa roky pohybuje na národnej scéne ako organizátor najväčších protestných akcii proti súčasným spoločenským pomerom. Patril k hlavným organizátorom najmasovejšej protestnej akcie národných síl novodobého Slovenska “STOP islamizácii Európy“, ktorej sa zúčastnilo približne 10 000 ľudí. Popritom úspešne prevádzkuje informačný blog Alternatívna cesta, ktorého aktuálna návštevnosť presiahla 1 000 000 čitateľov. 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt lukas kopac proti islamizacii protest

Prečo si sa rozhodol písať blogy?

Dnešná spoločnosť zažíva informačnú vojnu. Každému je jasné, že tzv. hlavný mediálny prúd disponuje prakticky neobmedzeným priestorom a financiami, čo patrične využíva v prospech svojich neeurópskych majiteľov. Ako národný aktivista som sa preto chcel pokúsiť šíriť pravdivé informácie. Mainstream vám ponúka to, čo istí ľudia chcú, aby ste si mysleli. Informácie sú často skreslené, účelovo zmanipulované alebo zamlčiavané.

Čim sa tvoj blog odlišuje od klasických, štandardných blogov napr. užívateľov na SME.sk alebo Pravde?

Blog A-SPRAVODAJSTVO neslúži na šírenie mojich názorov. Zámerom je šíriť pravdivé a neskreslené informácie o ktorých štandardné média mlčia alebo zavádzajú. V minulosti som sa podobné blogy snažil založiť na SME a Pravde, lenže neeurópskym demokratom to zrejme veľmi prekážalo a niekoľko krát mi boli blogy zrušené. Podobne pochodili aj iní ľudia, ktorí sa snažili šíriť informácie, ktoré zrejme niekomu nevyhovovali. V podstate sa netreba ničomu čudovať. Vieme, komu SME a Pravda slúži a kto ich vlastní. Momentálne je náš blog vytvorený pomocou google a od jeho vzniku sme nezaznamenali žiadne náznaky cenzúry a podobne.

Aktuálne si presiahol čítanosť 1000 000. V čom myslíš, že spočíva tvoj úspech?

Snažil som sa od začiatku robiť to, čo tzv. štandardné média nerobia. Pokúšam sa ľuďom prinášať niečo iné, odlišné, ale hlavne pri tom nezavádzať a neklamať.

Koľko ľudí ti pomáha?

Za dobu existencie A-SPRAVODAJSTVA sa prispievatelia obmieňali. Momentálne sme 4 aktívni prispievatelia. Občas sa na nás obracajú aj ľudia s podnetmi, čo taktiež považujem za pomoc. Touto cestou zároveň vyzývam všetkých lojálnych občanov SR k spolupráci. Radi privítame vaše názory a postrehy, taktiež nevylučujeme možnosť trvalej spolupráce. 

Odkiaľ najčastejšie čerpáte so svojimi ľuďmi podnety?

Ako som už naznačil, snažím sa používať proti našim neprajníkom ich vlastné zbrane. Informácie čerpám často z Facebooku, ktorý je veľmi dobrý sluha, ale zlý pán. O tom, že Facebook je aktuálne jeden z najlepších a najefektívnejších prostriedkov proti systému svedčí aj snaha svetových elít o výrazné obmedzenie slobody prejavu na tejto sieti.

Prečo tak často píšeš o Marianovi Kotlebovi?

Na začiatku rozhovoru som to už spomenul. Zámerom je šíriť pravdivé a neskreslené informácie o ktorých štandardné média mlčia alebo zavádzajú. V prípade M. Kotlebu toto platí niekoľkonásobne. Štandardné plátky ako topky, sme, pravda a podobne nikdy nenapísali o Kotlebovi a ĽSNS nič pozitívne, čo sa však o „štandardných“ politikoch a stranách povedať nedá. Kotlebu považujem za schopného politika a preto si myslím, že nielenže to je nespravodlivé, ale že niektorí takzvaní novinári prerazili totálne dno ich povolania a za peniaze sú ochotní predať nielen svoju novinársku, ale aj vlastnú česť. Čo sa týka samotnej strany Kotleba - ĽSNS, považujem ju za momentálne jedinú alternatívu. Strach novinárov, odborníkov a rôznych „expertov“ z bratislavských kaviarní a klubov pravdivo informovať o „Kotlebovcoch“ svedčí o tom, že niekto zrejme nemá kľudný spánok. Pritom si neuvedomujú, že toto je len začiatok. Pokiaľ národne cítiaci ľudia budú ťahať za jeden povraz, stále je tu nádej na zmenu systému.

Akú máš priemernú čítanosť svojich článkov, prípadne aká bola najvyššia?

Čítanosť je individuálna. V priemere sa pohybuje okolo 8000 videní na článok. Niektoré články majú videní viac, iné menej. Maximálny počet videní presiahol podľa mojich vedomosti číslo 100 000. Musím však pripomenúť, že tieto počty sa nám darí dosahovať bez akejkoľvek platenej reklamy. To, že je náš blog úspešný je najmä zásluhou ľudí, ktorí naše príspevky zdieľajú, čím nám pomaháju šíriť informácie.

Aké sú tvoje plány do budúcna?

Plány do budúcna samozrejme mám. Okrem toho, že sa chystám politicky sa angažovať, pracujem spolu s priateľmi na projekte, ktorý by mal byť obdobou tlačovej agentúry SITA a TASR, ktoré sú podľa nás využívané na šírenie lží a poloprávd, ktoré vyhovujú hŕstke vyvoleným

Organizoval si rôzne masové protestné akcie ako napr. Občiansky odpor, protest proti islamizácii Európy, alebo proti NATO. Čo považuješ v rámci svojich aktivít za najväčší úspech?

Doposiaľ za najväčší úspech jednoznačne považujem prvý protest proti islamizácii, ktorý podporilo 10 000 ľudí a na pódiu sa stretli zástupcovia azda všetkých národných a protisystémových hnutí a strán. Samozrejme, nebolo to iba mojou zásluhou. Zišiel sa tam skvelý organizačný tým, s ktorého členmi spolupracujem dodnes. Všetko je to o ľuďoch a protest proti islamizácii bol v prvom rade kolektívny úspech, na ktorý som patrične hrdý.

Čo by si chcel ešte na záver odkázať ľuďom, ktorí čítajú tento rozhovor?

Veľmi často počuť o legende o Svätoplukových prútoch. Realita je miestami však na kilometre vzdialená. Jediné, čo by som chcel čitateľom odkázať, aby hľadali to, čo nás spája a nie to, čo nás rozdeľuje. Silný a zjednotený národ je schopný zvládnuť akúkoľvek prekážku. Pokiaľ budeme nejednotní, zmetie nás z našej zeme vlna imigrácie, korupcie, EU a jej internacionálnej politiky, v ktorej slobodné národy strácajú vlastnú identitu. V rozhovoroch som to spomenul často, ale spomeniem to ešte raz – už nie je čas na žabomyšie vojny. Treba konať!